ØRNHØJ  LOKALHISTORISKE  ARKIV

Top

 
     
Retur til byens huse
Banevænget 2-21

 

Banevænget 02:

Til toppen.
 

Tidligere Stationsbygning/Banegård, opført 1910-1911

 

14-11-1911, første tog.

31-03-1960, sidste tog.

I dag ligger her et grønt område med rododendron.
 

 

Da Ørnhøj var stationsby:

I dag er der ikke mange som tænker på at Ørnhøj oprindelig er en stationsby, og dog har banen spillet så stor en rolle, at man kan sige, at uden banen havde der ikke været en by der hed Ørnhøj.

Banen blev anlagt i 1910 – indviet 14. november 1911 og gik i første omgang fra Ringkøbing til Nr. Omme, først i 1925 blev banen udvidet til Holstebro.

Banen fik også meget stor betydning for jernbanetransporten, idet der først fra 1950’erne kom flere lastbiler som kunne transportere varerne direkte til forbrugeren. Samtidig kom busruterne til og banens levetid var snart forbi.

I banens aktive periode afgik der alle dage seks afgange fra Ørnhøj:

 

Klokken 07.07

Klokken 12.31

Klokken 16.06

Klokken 18.25

Klokken 21.05

Klokken 23.07

 

  

Banevænget 3

Matrikel 22am+68b, opført 1913

Til toppen.

Ejerforhold iflg. tingbog:
 

06-08-1913, solgt til Svend Madsen.

31-10-1944, skifteattest til Ane Marie M. Madsen.

31-10-1944, solgt til malermester Anken Knudsen.

06-11-1946, solgt til bagermester Laurids Halkjær.

30-09-1949, solgt til sognerådsformand Christian Laurids Jensen.

24-07-1976, solgt til Kirstine Jensen.

05-11-1998, solgt til Carsten Heede Noe/ Vibeke Uldum

 

Torkild Munk fortalte:

I huset drev Ane Marie og Svend Madsen håndkøbsudsalg for Videbæk apotek.
Anker Knudsen havde malerforretning i huset, mens hans ægtefælle drev frisørsalon i ejendommen.
 

Mens sognerådsformand Christian Jensen ejede huset havde han kontor ejendommen. Datteren Kirstine var hans sekretær.

 

Banevænget 4

Matrikel 69a+69b, opført 1955.

Til toppen.

Ejerforhold iflg. tingbøger:

Før 1955, tilhørte grunden Ørnhøj Jernbane.

02-03-1955 blev grunden købt af Viggo Jensen for 3.000 kr.

07-05-1965, skifteattest til enken Ottoline Jensen + 26 arvinger, pris 28.000 kr.

Samme dag solgt til Niels Mohrsen for 72.500 kr.

?, solgt til Kim Kristensen.

19-06-2077, solgt til Ole Madsen/Marie S. Katarzyna.
 

 

Banevænget 5:

matrikel 22ek, opført 1972.


Til toppen.
 

Ejerforhold iflg. tingbøger:

Tidligere (1915) lå her Købmandsforretning, pakhus og var indrettet mølleri.

Købmanden hed P. Pedersen.

Ca. 1925 solgt til Emil Østergaard.

1948, solgt til FDB, Brugsforeningen.

1965, solgt til Karl Nielsen der drev vaskeri i bygningerne. De brændte i 1968.

? solgt til Signe og Frede – som havde garage på grunden.

? solgt til Michael Halkjær og Else Majgaard.

 

Banevænget 7 og 9A:

opført 1942 og 1945

Til toppen.

Ejerforhold iflg. tingbøger:

Et dobbelthus med 2 matrikler hvor den først del med indgang fra Banevænget er bygget i 1942
og sidste del med indgang fra Søndervang er bygget i 1945.

Før 1947 var ejeren Jens Andersen.

06-03-1947 solgt til Fru Mathilde Høy for 400 kr.

09-06-1962, skifteattest til frk. Anna Høy, 17.000 kr.

samme dag solgt til fru Birgitte Andersen, Vind for 19.000 kr.

25-05-1971, solgt til specialarb. Laurids Carlo Andersen for 41.000 kr.

21-10-1971, solgt til husmand Jens Peter Jensen for 41.500 kr.

21-02-1990, skifteattest til:

  • Anna Viktoria Jensen

  • Orla Christian Jensen

  • Birthe Olesen

  • Magda Jensen

  • Vera Falkesgaard

Samme dag, solgt til Elna Olesen for 200.000 kr.

15-04-1992, solgt til Flemming Nielsen for 210.000 kr.

10-07-2007, solgt til Henning Nielsen.

 

 


Banevænget 8

matrikel 69d,

opført ?


Til toppen.
 

Ejerforhold iflg. tingbøger:

20-05-1958 grund købt af gravemester Aksel Kristensen for 2.200 kr.

1970, frysehusgrund tilkøbt for 3.000 kr.

27-12-1979, skifteattest til enken Anna Kristensen, 165.000 kr.

Samme dag solgt til Axel Valdemar Hansen for 275.000 kr.

27-09-1990, skifteattest til enken Gudrun Hansen, 240.000 kr.

11-12-1990, solgt til Per Iversen.

       

Torkild Munk fortalte:
At Ørnhøj og omegns frysehus lå Banevænget 6.
Det blev stiftet 1950 og bestod af en lynfryser og 42 frysebokse.
Frysehuset blev nedlagt 1970 og nedrevet.

 

                       

 

Banevænget 10

Matrikel nr. 69c - 335 m2

 

Opførelsesår: 1955

Til toppen.
 

Ejerforhold iflg. tingbøger:

Før juni 1955 ejede Viggo Jensen grunden

27-06-1955 købt af tømrer Erling Kristiansen for 2.000kr.

11-12-1970 købt af Adolf Johannes Kjeldsen for 80.000kr.

12-03-1990 skifteattest til Ove Kjeldsen og Folmer Kjeldsen. 320.000kr.

? Peter Lindved

 

Banevænget 11

Hovedejerlavet, Nr. Omme 22f - 1558 m2

 

Opførelsesår: 2006

Til toppen.
 

Thorkild skrev: Tidligere lå her en landejendom. Bygget i 1911 som stuehus til. Ejerne var Lars og Else Refsgaard. Banen kom ved anlæggelsen til at gå igennem deres jord. Sønnen Jens Chr. Refsgaard (gift med Ida Kirstine) overtog ejendommen og indrettede aftægtsbolig til sin mor Else. Senere blev lejligheden udlejet til barber Henrik Hoffmann. Der har også boet en jordemoder i lejligheden. Senere overtog en slægtning Richard Refsgaard og hans kone Clara ejendommen.  Avlsbygningerne blev nedrevet 1975

Ejerforhold iflg. tingbøger:

02-06-1947 købt af Lars Richard Refsgaard for 20.000kr.

ca. 2005-06 købt af Henrik Højer.

01-07-2008 købt af Simone Rengbæk D. Frederiksen

 

 

 

Banevænget 11A og 11B

Hovedejerlavet, Nr. Omme 22ma - 1558 m2

 

Ubebygget grund.

16-12-2015 købt af Birger Overgaard Jensen

Til toppen.
 

Banevænget 12

Hovedejerlavet, Nr. Omme 22ak - 8173 m2

 

Thorkild skrev: Ringkøbing amts grovvareforretning, ”foderstoffen” startede i 1948, da den sammen med brugsforeningen købte Emil Østergaards forretning. I 1965 blev købmandsforretningen solgt og ”foderstoffen” skilt fra. Der blev bygget lager og produktionshal på det gamle baneterræn, da banen ophørte med at eksisterer og udvidet da Ørnhøj Andelsmejeri lukkede.  

Ejerforhold iflg. tingbøger:

Før november 1914 ejede J. C. F. Refsgaard grunden

18-11-1914 købt af Ørnhøj Andels mejeri for 49.275 kr.

30-06 1926 tilkøbt et stykke jord af Kristian Vad for 17.363 kr.

27-11-1969 solgt til Plumrose - København.

27-03-1973 købt af Ringkøbing egnens Andels grovvareforretning for 155.000 kr.

24-08-1981 tilkøbt grund for 200.000 kr.

08-04-1988 tilkøbt grund for 40.650 kr.

 

 

 

Om Banevænget 12.

1. Mejeribestyrer Sønderbæk
(årsløn: 1600kr, samt mælk og fløde til husholdningen)

2. Mejeribestyrer M. Sørensen

3. Mejeribestyrer N. P. Jeppesen

4. Mejeribestyrer Ove Jeppesen

 

 

 

Otte mælke ruter:
 
Spaabæk,

Skråstrup,

Galtmose,

Nørhede,

Vind,

Halkjær,

Askov,

Overgaard

 

 

Banevænget 13

Hovedejerlavet, Nr. Omme 22bv - 623 m2

 

Opførelsesår: 1922, ombygget 1969

Thorkild skrev: Huset er bygget af tømrer Mads Møller. Han drev virksomhed indtil sin død 1956. Sønnen Helge Møller overtog huset og drev virksomheden videre indtil 1966. Helge arbejdede senere som vurderingsinspektør for Nykredit. Efter hans død i 1990 er huset udelukkende brugt til privatbeboelse.

Til toppen.
 

Ejerforhold iflg. tingbøger:

Før november 1922 ejede J. C. Th. Refsgaard grunden

22-11-1922 solgt til Mads Møller for 13.000 kr.

13-09-1956 skifteattest til enken Martha Marie Møller

samme dag solgt til tømrermester Helge Møller for 22.000 kr.

29-08-1900 Skifteattest til enken Kirstine Møller

samme dag solgt til Kjeld Winter Pedersen for 325.000 kr.

20-03-2009 solgt til Dennis Nørgaard Schlesiger og Maria Ida Nørgaard Schlesiger.

 

 

Banevænget 14

Hovedejerlavet, Nr. Omme 22lr - 1639 m2


Opførelsesår: 1911

Til toppen.
 

Ejerforhold iflg. tingbøger:

tidligere ejere - tilhørte mejeri og blev benyttet som bolig for mejeribestyren!

05-03-1986 købt af Jørn Møller Pedersen for 340.000 kr.

22-08-1994 solgt til Dan Andersen for 250.000 kr.

22-08-2011 solgt til BHJ Invest Aps.

 

Banevænget 15

Hovedejerlavet, Nr. Omme 22bi - 485 m2


Opførelsesår: 1920

Thorkild skrev: Huset er bygget af slagter Ole Raabjerg. Han drev butik i venstre del af huset. I.C. Christensen købte dernæst huset, og solgte slagteriaffald og fisk. I 1937 boede Anders Volder og Anna Kyndesen i huset. Senere solgt til Frede Thuesen. Næste ejer var Victor Kjeldgaaard, der sammen med sønnerne Sv. Aage og Wesly drev maskinstation.

Til toppen.
 

Ejerforhold iflg. tingbøger:

Før juni 1938 ejede Niels Gade Kristiansen grunden

16-06-1938 solgt til landmand Aksel Kristian Pøhl Nielsen for 7.500 kr.

19-08-1942 købt af arbejdsmand Thede Henry Thuelsen for 9.750 kr.

24-03-1954 købt af traktorentreprenør Victor Kjeldgaard for 38.750

03-12-1971 Skifteattest til enken Gunda Marie Kjeldgaard

09-03-1992 købt af Carlo Nederby Albrectsen

 

 

Banevænget 17A og B

Hovedejerlavet, Nr. Omme 22fq - 1081 m2


Nuværende ejer: KJÆRSGAARD BYG ApS

Skødedato: 22-01-2014

NEDREVET

Opførelsesår: ?

Thorkild skrev: Huset er bygget af Niels Refsgaard omkring 1958. Niels var udlært skomager og reparerede fodtøj. Desuden drev han kyllingeopdræt og havde hønsehold. Han havde desuden produktion af champignon. Efter at hønseriet blev afviklet blev bygningerne brugt som udstilling fra møbelforretning Skulbøl i Videbæk.

Til toppen.


Ejerforhold iflg. tingbøger:

Før 1953 ejede Lars Richard Refsgaard grunden

29-09-1953 solgt til Niels A. Refsgaard for 2.000 kr.

04-11-1991 Skifteattest til 23 arvinger, værdisat til 390.000 kr.

Samme dag solgt til Kristian Nielsen
 

 

Banevænget 19

Hovedejerlavet, Nr. Omme 23v - 1085 m
2

 

Opførelsesår: 1977

Til toppen.
 

Ejerforhold iflg. tingbøger:

21-01-1977 købt af Svend Aage Kjeldgaard for 38.000 kr.

16-03-2018 Skifteattest til arvingerne

 

Banevænget 21

Hovedejerlavet, Nr. Omme 22bæ - 780 m
2


Opførelsesår: 1925

Til toppen.
 

Ejerforhold iflg. tingbøger:

17-04-1931 købt af Frk. Inger Marie Pedersen for 4.000 kr.

13-10-1947 købt af forhenværende gårdejer Josef Christensen for 19.000 kr.

10-04-1957 købt af forhenværende gårdejer Thomas Chr. Kristensen for 31.500 kr.

08-09-1971 solgt til fru Kirstine Højsted Nielsen for 52.000 kr.

13-01-2014 solgt til Birger Overgaard Jensen

? købt af Galsgaard