ØRNHØJ  LOKALHISTORISKE  ARKIV

Top

     

Retur til Byens Huse


Kjærs vej 1-20

 

 

 

 

Arealet på den vestre side af Kjærs vej blev købt af banen i 1911, derfor blev denne side af Kjærs vej ikke bebygget før banen blev nedlagt i 1961.

Største delen af banens grund var tilplantet med træer, men på den ende, der lå ud til Hovedgaden var der en åben plads der blev kaldt for "Tørrepladsen". Her var der både under første og den anden verdenskrig et stor lager af tørv til lokomotiverne.

I 1940'erne var her "Ørnhøj Brunkulsleje". Det var Thorvald Vendelbo, der havde bestilling med med at holde banens sporareal rent for brunkul, der blev spildt under læsningen. Disse kul blev kørt til tørrepladsen og sorteret og derefter læsset i banevogne.

Den øvrige del af banens jord blev lejet ud.

Skrædder Svend Chr. Sand havde et stykke til have og et voiler med burfugle.

Sognerådsformand Chr. Jensen havde frugthave.

Købmand Stjernholm havde også frugthave,
samt minkfarm.

Da denne gade ikke var kloakeret og spildevand fra husene på den østre side havde tilbøjelighed til at løbe over vejen blev den i daglig tale kaldt for "Smadderstræde". Et navn, der blev brugt indtil alle gaderne fik navne.

Gaden fik navnet Kjærs vej for at mindes snedker Kjær, som kom til Ørnhøj i 1911. Han gjorde en kolossal indsats for byens udvikling, det var på hans initiativ der blev bygget hotel, oprettet vandværk, bygget El-værk og meget mere.

 

Kjærsvej 1

Til toppen

Matrikel nr. 71, opført i 1961

02-10-1956, solgt til Kristen Stjernholm Pedersen.

Sidst i 1950’er byggede Købmand Stjernholm tankstation. Den blev nedlagt igen 1978.

09-01-1987 solgt til Villy Mathiasen for 310.000 kr.

05-04-1989, auktionsskøde til Leif Skødeberg for 365.000 kr.

27-12-1989, solgt til Jørgen Jensen Ørnhøj Aps. for 460.000 kr.

21-02-1992, solgt til E. J. Aps. Ørnhøj for 116.920 kr.

14-08-1995, solgt til Christian Koffeldt for 635.000

03-07-2014, solgt til Ørnhøj Erhvervsudlejning 2014 Aps.

 

Kjærs vej 3

Til toppen

Matrikel 72, opført 1978.

14-05-1975, solgt til Kr. Stjernholm Pedersen for 20.000kr.

10-11-1977, solgt til Leif Skødeberg for 55.500kr.

18-09-1978, solgt til Preben Fejsø Nielsen og Anna K. Jensen.

 

Kjærs vej 4

Til toppen

Matrikel 22co, opført 1928.

Ca. 1929, Skrædder Nielsen.

Før marts 1935, solgt til Søren Christensen

30-03-1935, solgt til skræddermester Svend Chr. Sand for 6.000kr.

09-06-1975, solgt til Hardy Kjeldgaard, Lilli B. Johansen for 120.000kr.

19-12-1985, solgt til Karin Damgaard for 275.000kr.

21-08-1990, solgt til Ole Friis Nielsen og Sonja Eriksen for 320.000kr.

31-03-2005, solgt til Inger Borch Nielsen.

Torkild Munk fortalte:
Huset blev bygget i 1929 af skrædder Nielsen, efter et par år blev det solgt til skrædder Christensen.
Da skrædder Sand overtog huset drev han skrædderforretning frem til 1970 i huset.

 


Kjærs vej 5

Til toppen

Matrikel nr. 78, opført 1986.

Før 1963, ejet af Laurids Jensen.

14-02-1963, solgt til Tømrermester Aage Andersen og handelsmand Søren P. Vendelbo for 5.000 kr.

24-11-1964, solgt til Købmand Kr. Stjernholm Pedersen for 7.500 kr.

10-02-1986, solgt til Villy og Inger Andersen.


 

Kjærs vej 6

Til toppen

Matrikel 22an, opført 1911

1911, Maler Nielsen

1921, solgt til I/S. Ørnhøj jordemoderbolig

Før 1922, Svend Chr. Svendsen

10-01-1923, solgt til Karl Kristensen

10-12-1947, skifteattest til Chr. Christensen m.fl. for 7.000 kr.

10-12-1947, solgt til Svend Ingvar Andersen for 12.500 kr.

15-09-1982, skifteattest til Ane Marie Kristine Andersen, 130.000 kr.

22-11-1984, skifteattest til K. Refsgaard, G. Kristensen, Emma Andersen, A. og A. Pedersen, 160.000 kr.

18-02-1985, arveudlægsskøde til Emma Andersen.

I dag er husene Kjærs vej 6 og Kjærs vej 8 sammenlagt, de har fælles ejer: Else Marie Lind Nørgaard.
Matrikel nr. 22an er ophævet og grunden har matrikel 22ad.

 

Kjærs vej 8

Til toppen

Matrikel 22ad, opført 1911

Før marts 1922, J. Madsen.

01-03-1922, solgt til Anton Madsen og købmand P. Pedersen.

05-03-1922, skifte til enken Kirstine Madsen, 6.000 kr.

05-03-1943, solgt til skomagermester Jeppe Madsen 11.685,75 kr.

18-02-1981, skifteattest til 4x Madsen, 127.000 kr.

04-03-1981, solgt til John Andersen 180.000 kr.

01-06-1995, solgt til Else Marie Lind Nørgaard.

Torkild Munk fortalte:
At Jeppe Madsen tidligere var landpost, men da han kom ud for en ulykke,
blev han skomager – et erhverv han drev indtil 1955.
Senere var der telefoncentral samme sted, som først blev passet af Jeppes kone, Kirstine.
Der var omstillingsbord i stuen og i forgangen var der en telefon man kunne benytte mod betaling.


 

Kjærs vej 7

Til toppen

Matrikel 73, opført 1974.

02-10-1956, solgt til Kristen Stjernholm Pedersen.

? Ulla og Lars Elkjær Larsen

23-05-2006, solgt til Hanne og Steven Diemar. 

Kjærs vej 9

Til toppen

Matrikel nr. 74

14-11-1956, solgt til Kristen Stjernholm Pedersen.

01-12-2003, solgt til Holger Vesterbæk.

Ubebygget grund!


 

Kjærs vej 10

Til toppen

Matrikel 22ac, opført 1913

22-07-1925, skøde fra J. Hestbech til Gravers Graversen.

09-07-1942, Skifteattest til enken Ane K. Graversen, 4.800 kr.

09-07-1942, solgt til arbejdsmand Kristian Spaabæk for 6.800 kr.

09-07-1943, solgt til forhv. Gdr. Mikkel Chr. Mikkelsen for 11.000 kr.

19-03-1954, skifte til Ottoline Nielsen for 19.000 kr.

19-03-1954, solgt til lagerarbejder Peder Kyndesen forv12.500 kr.

10-07-1972, solgt til chauffør Erling Pedersen for 57.500 kr.

01-06-1973, solgt til Karl Gyvelhøj.

 

Kjærs vej 11

Til toppen

Matrikel nr. 75, opført 1950

Før september 1956, Ringkøbing-Ørnhøj jernbane

25-09-1956, solgt til postbud Alexander Kyndesen for 2.412 kr.

14-05-1970, skifteattest til Inger A. Christensen m.fl., 28.000 kr.

14-05-1970, arveudlægsskøde til Nora Hebsgaard, samme pris.

08-03-2006, solgt til Per Hajslund Poulsen

 


 

Kjærs vej 12

Til toppen

Matrikel 22t, opført 1912

Grundet blev ejet af Lindberg.

Entreprenør Augustinus Nielsen fra Ringkøbing byggede huset.

27-09-1972, solgt til læge Anton Halkjær for 30.000 kr.

08-06-1978, solgt til Niels Stenbæk Jensen for 100.000 kr.

30-06-2009, solgt til Claus Pliniussen og Maria.

Torkild Munk fortalte:
Kjærsvej 10-12 (et dobbelthus) var oprindelig tænkt som udlejnings hus for banens folk.
De først der boede i huset var togførerne Thomsen og Hestbæk.


 

Kjærs vej 13

Til toppen

Matrikel nr. 76, opført 1990

Før oktober 1956, Ringkøbing-Ørnhøj Jernbane

08-10-1956, skøde til for. Frivilligt drengeforbund, v. Ernst Jørgensen

13-09-1962, solgt til Købmand Kr. Stjernholm Pedersen for 5.000 kr.

25-03-1981, solgt til Inga Stjernholm Pedersen for 29.000 kr.

04-09-1991, solgt til Ørnhøj Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA.

Grunden tilhørte tidligere banen, men i 1946 blev den købt af FDF, huset stammer fra en militærbarak i Grove lejren.
I 1967 blev huset solgt til Kr. Stjernholm og brugt til lager.
I 1990 blev hus og grund købt af Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk, som fjernede huset.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjærs vej 14 a+b

Til toppen

Matrikel 22q, opført 1992

Før december 1936, Jebine Villadsen.

17-12-1936, solgt til landmand Peder Morre Pedersen 6.000 kr.

05-06-1952, solgt til landmand Villads Villadsen 12.000 kr.

22-12-1958, skifteattest til Hanne K. Villadsen, 15.000 kr.

10-11-1959, solgt til smedemester Karl Erik Villadsen 15.000 kr.

21-05-1968, solgt til forh. Gårdejer Thomas Poulsen 50.000 kr.

09-12-1982, skifteattest til Jenny Kathrine Poulsen, 110.000 kr.

09-12-1982, solgt til Per Birk Jensen 110.000 kr.

11-03-1987, solgt til Gert Andersen 245.400 kr.

 

Huset brændte i 1991. Men blev genopbygget som to ejerlejligheder.

 
14a = 15-10-1992, solgt til Erik Nedergaard Enevoldsen 420.000 kr.

14b = 15-10-1992, solgt til Otto P. Jensen.

14b = 24-04-2003, solgt til Mette Højmark Pedersen.

Torkild Munk fortalte:
Kjærs vej 14 var en af de første huse som blev bygget i Ørnhøj i 1911. Kjeld Madsen boede selv i husets ene ende, hvor han drev lidt træsko handel, hans kone virkede som kogekoge. Den anden del af huset blev udlejet.


 

 

 

 

 

 

 

Kjærs vej 16

Til toppen

Matrikel 22u, opført 1930

03-12-1935, fogedudlægsskøde til Niels Kristian Jørgensen for 5.250 kr.

21-09-1941, solgt til vognmand Augustinus Nielsen for 8.500 kr.

10-01-1972, auktionsskøde til vognmand Jens Jørgen Nielsen for 31.000 kr.

17-04-1985, skifteattest til fire arvinger

17-04-1985, solgt til Sigfred Nielsen for 185.000 kr.

13-09-2006, solgt til Lisa Østergaard Krog.

Torkild Munk fortalte:
Huset blev bygget af forhv. Gårdejer af Engholm: Gustav Kristensen.
 


Kjærs vej 18

Til toppen

Matrikel 22v, opført 1910

Før 1935, ingen info.

18-03-1935, solgt til fru Mette Marie Hansen for 4.400 kr.

27-03-1939, solgt til smedemester Sigurd Lauridsen for 4.500 kr.

11-01-1989, skifteattest til Johanne Lauritsen.

samme dag solgt til Helen Irene Hansen og Harald Vestergaard for 200.000 kr. (sammen med Halkjærvej 13).

26-03-1990, skøde på halvparten til Helen Irene Hansen for 110.969 kr.

21-09-1992, solgt til Harald Vestergaard for 220.000 kr.

?, solgt til Kristian Andre Volsgaard Pedersen.

Torkild Munk fortalte:
Kjærs vej 18 var et af de første huse i Ørnhøj, opført til Laurids Andersen der hidtil havde ejet gården Brohus i Nørhede.

 

 

 

 

 

 

 

Kjærs vej 20

Til toppen

Matrikel 22df, opført 1941

1941, bygget af vognmand Peter Lomborg.

02-02-1956, auktionsskøde til murerm. Thomas Løgenshøj Hansen for 22.600 kr.

05-10-1961, skifteattest Devia H. Hansen, 23.000 kr.

05-10-1961, solgt til Gdr. Kristian Markus Pedersen for 40.000 kr.

18-09-1965, solgt til Gdr. Aksel Oswaldus Pedersen for 54.800 kr.

?, Leif Skødeberg Nielsen.

?, solgt til Anne Grete Refsgaard Nielsen.

Torkild Munk fortalte:
Peter Lomborg byggede huset. Han drev vognmandsforretning med lastbil både under og efter krigen.
I 1955 solgte han huset til Thomas Pøhl.

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Hermed afsluttes beskrivelserne af husene på Kjærs vej. Skulle du have oplysninger
om ejerforhold eller fotografier, som du tænker kan have interesse for arkivet
- vil vi MEGET gerne høre fra dig.