ØRNHØJ  LOKALHISTORISKE  ARKIV


Top

 

     
Retur til byens huse
Søndervang 2-23
 


 

 

 

 

Søndervang 2.

Til toppen

Matrikel nr. 22cs på 290 m2. Huset er bygget i 1931.


Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

Før 1931  - Lindbjerg Halkjær som ejede Store Halkjær.

15. august 1931, købt af El-værksbestyrer Laurids Thomasen for 600kr.

05. juli 1974, skifteattest til Ane Margrethe Thomasen Halborg. (75.000kr).

28. maj 1976, skifteattest til datteren Valborg Thomasen Halborg. (75.000kr).

06. oktober 2015, købt af Sofie Borch Nielsen.

Foto fra 1931, 1961 og 2017

 

 

Søndervang 3.

Til toppen

Matrikel nr. 22eg på 663 m2 - Huset er bygget i 1957.

 

Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

før 1944  - Lindbjerg Halkjær.

19. januar 1944 -  købt af Jens Knudsen for 900kr.

29. oktober 1946 - købt af Kristian Petersen Vad huset for 2.000kr.

21. februar 1959 - købt af ejendomsmægler Egon Møller huset for 4.000kr.

21. april 1959 - købt af installatør Børge Højgaard Kamp for 5.000kr.

28. november 1978 - købt af John Hardy Hansen og Børge Kristensen for 600.000kr.

18. maj 1992 købt af Ørnhøj El Aps. Prisen var 595.000kr.

1. jan 2015 købt af Jens Byskov.

Thorkild Munk har fortalt at der i butikken har været:

·      Mælkeudsalg.

·      Sport & Fritid.

·      Cykelforretning.

·      Gaveartikler: Ønsketing.

·      Møbelpolstring: Matador.

6. september 1962 til 1. oktober 1972 blev butikken udlejet til Ørnhøj Mejeri for en årlig husleje på 1560 kr.

 


Foto 1960, 1979 og 2017.

 

 

Søndervang 4.

Til toppen

Matrikel nr. 22db på 694 m2 - Huset er bygget i 1931.

 


Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

Ejerforholdene før 1970 er endnu ikke tilendebragt!!

Før 1970 - ejet af M. Dideriksen.

06-07-1970 - købt af Asta Dahlgaard og Selma Juelsgaard for 43.230,89kr.

(Ombygning i 1976 til to boliger med køkken).

21-12-1995 - købt af Hardy Kjeldgård for 308.000kr.

2017 - købt af Renè Fejsø Nielsen.

Thorkild Munk har fortalt:
Huset blev bygget i 1934 af Thorvald Vendelbo. I den nordre ende var der indrettet beboelse. Resten var beregnet til garage til tre lastbiler. I gavlen mod Søndervang var der oprindelig en foldeport i hele gavlens bredde.

 


Foto fra 1967 og 2017

 

 

Søndervang 5.

Til toppen

Matrikel nr. 22ah på 300m2  - huset er bygget i 1912.

 

Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

1912-1945 - ejet af Magnus Thomsen og Jens Knudsen.

ca. 1945 - købt af Murermester Vad, 1. salen blev udlejet til Maren og Jens Søndergaard.

 

Thorkild Munk har fortalt:

At huset havde veranda på den østre gavl som blev båret af 2 søjler, der flankerede entrédøren.16. maj 1965 - købt af Ørnhøj Brugsforening for 52.500 kr. (Både cementstøberi og beboelse)

1966 - blev huset nedrevet og Aage Andersen byggede Ørnhøj Brugsforening.

17-11-1967 - købt af FDB, Albertslund for 265.000 kr.

02-06-1994 - købt af Trehøje museumsforening. (inklusive grunden 22bm).
 


Foto fra 1951 og 2017

 

 

Søndervang 5.

Til toppen

Matrikel nr. 22bm på 611m2 -  El-værket blev opført ca. 1920.

Ørnhøj andels Elektricitetsværk blev stiftet 30. august 1920. Først blev værket passet af snedker Kjær og smedemester Ejnar Pedersen.
I 1923 blev Laurids Halborg Thomasen ansat som bestyrer – en stilling han havde indtil værket blev nedlagt i 1950.


Foto ca. 1950

 

I dag er bygningen nedrevet. Som en del af den tidl. brugsforenings lagerlokale, har Ørnhøj lokalhistoriske arkiv lejet sig ind ved Trehøje museumsforening.Foto 2017

 
Søndervang 6.

Til toppen

Matrikel nr. 22ct på 407 m2, huset er bygget i 1955.


Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

Før februar 1933, ejede Christine Madsen grunden.

06-02-1933 - købt af I/S I.P. Trælasthandel, Ringkøbing kr. 900kr.

21-11-1939 - købt af købmand Mads Lauridsen, Ørnhøj for 450kr.

07-07-1955 - købt af chauffør Søren Lundsgaard, Ørnhøj for 4.500kr.

Thorkild Munk fortalte: Søren Lundsgaard kørte i mange år rutebil over Tim til Ringkøbing. Nanna drev indtil 1985 butikken: "Nannas-kødudsalg" i ejendommen.

19-08-1987 - skifteattest til enken Nanna Lundsgaard.

30-01-2018 - købt af Cds Property Marketing Limited


Foto 1967 og 2017

 

 

Søndervang 7.

Til toppen

Matrikel nr. 22cf på 542 m2. Huset er bygget i 1931.

Thorkild Munk fortalte:
Huset blev bygget af Thorvald Vendelbo, som drev vognmandsforretning. Desuden holdt han orner og drev handel med smågrise sammen m. Ole Raabjerg.

Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

22-04-1936, Fogedudlægsskøde til husejer Andreas Jørgensen for 6.400kr.

08-12-1944 - købt af gårdejer Markus Nielsen Højmose for 16.400kr.


Jørgen Højmose

Det ret store baghus har oprindelig tilhørt Jørgen Højmose, som gik omkring med en kasse på ryggen og solgte nåle og sytråd. Under krigen boede Johanne og Andreas Jørgensen i baghuset.


28-02-1972 - arveudlægsskøde til Marie Højmose (48.000kr.)

23-11-1989 - købt af Bjarne Ås Højer for 210.000kr.

03-07-1992 - købt af Flemming Ringe for 255.000kr.

27-04-1995 - Tvangsauktion.

09-08-1995 - købt af Leif Pedersen og Lene Kristensen for 220.000kr.

 


Foto 1960 og 2017

 

Søndervang 8.

Til toppen

Matrikel nr. 22bh på 434 m2, huset er bygget 1915.

 

Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

Før 1931 - Ikke udforsket endnu.

16-06-1931 - Fogedudlægsskøde til købmand Mads Lauridsen, Stadil. for 85.000kr.

22-01-1969 - Skifteudskrift til købmand Børge Lauridsen, Ørnhøj. for 52.000kr.

18-09-1978 - Auktionsskøde til Knud Erik Sivegård. pris 168.000kr.

28-09-2016 - Købt af Anette Fjord.
Foto fra 1967, 1976 og 2017

 

 

Søndervang 9A og 9B.

Til toppen

Matrikel nr. 22dc på 542 m2, husene er bygget i 1988.

 

Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

Før 1988 - ejet af Markus Højmose, som en del af ejendom nr. 7. Han brugte jorden til grøntsager….

19-08-1988 - Købt af Sognekommunernes boligselskab i Vildbjerg for 48.000kr.
Der blev bygget ældreboliger.

26-04-2012, købt af Alment boligselskab, Bo-Midtvest.

 

   
Foto fra 1960 og 2017.
 

 

 

Søndervang 10.

Til toppen

Matrikel nr. 22bg på 474 m2, huset er bygget i 1920.Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

Før juli 1920 - Lindbjerg Halkjær.

28-07-1920 - købt af Laurids Johannes Köhler

22-06-1943 - købt af Ernst Jensen, arbejdsmand for 12.500kr.

04-08-1944 - købt af fiskehandler Kristian Andreas Skallebæk. 13.000kr.

10-04-1986 - skifteattest til Margrethe Skallebæk

10-04-1986 - købt af Gert Andersen. 240.000Kr.

17-01-2007 - købt af Brdr. Lundby Aps. (Vorgod)

                                               
 


Foto 1952, 1996 og 2017.

 

 

 

Søndervang 11.

Til toppen

Matrikel nr. 22dq på 542 m2, huset er bygget i 1952.

 

Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

08-07-1942 - købt af Aage Andersen.

Der har været møbelhandel i gavlen ud mod Søndervang.

15-12-1978
- købt af Gert Andersen for 350.000kr.

I 1985 ombygges huset til to boliger med køkken og syv boliger uden køkken.

17-04-2002 - købt af Randi Bundgaard Hansen.
 


Foto fra 1960, 1976 og 2016.

 

 

 

Søndervang 12.

Til toppen

matrikel nr. 22dx på 487 m2, huset er bygget i 1943.

 

Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

Før juni 1943, ejer Christine Madsen.

22-06-1943 - købt af Johannes Køhler for 1.000Kr. .

14-12-1945 - købt af gartner Andreas M. Pedersen for 13.000Kr.

05-11-1986 - købt af Per Christiansen for 225.000Kr. .

10-03-1992 - købt af Frede Gyldenløv Christiansen for 560.000Kr.

26-08-1996 - købt af Bent Christiansen.
Foto fra 1952, 1976 og 2016.


 

Søndervang 14.

Til toppen

Matrikel nr. 22dy på 487 m2, huset er bygget i 1953.

 

Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

Før juni 1943 ejede Christine Madsen grunden.

24-06-1943, solgt til Johannes Lund for 1000kr.

28-06-1945, solgt til Jacob Hansen 1400kr.

30-10-1963, solgt til møbelhandler Jens Smedegaard Andersen, Spjald. Kr. 60.000

18-08-1971, skifteattest til Martine Elisabeth Andersen. (pris 62.000kr)

04-04-1975, solgt til Ernst Jørgensen for 108.279,73kr.

29-11-1996, solgt til Michael Uhd.

Foto 2016

 

 

Søndervang 15a + 15b + 15c.

Til toppen

matrikel nr. 22dc på 542 m2 , husene er opført 1986.
 

Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

11-11-1932, skifteattest til Enke Christine Madsen.

22-09-1943, solgt til Gdr. Villiam Mikkelsen.

12-10-1945, solgt til husmand Andreas Marinus Pedersen.

Thorkild Munk har fortalt: Der har været drevet gartneri på grunden af Andreas M. Pedersen.

04-10-1985, solgt til Sognekommunens boligselskab.

26-04-2012, solgt til Alment boligselskab, Bo-Midtvest
 Foto fra 1949 og 2017

 


 

Søndervang 17.

Til toppen

Matrikel nr. 22gt på 594 m2, huset er bygget i 1961.

 

Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

Før marts 1961, Andreas M. Pedersen.

04-03-1961, solgt til gdr. Jens Andreas Bjerg for 2.800kr.

01-08-1996, Sonja og Chr. Pedersen.

15-12-2014, solgt til Frank Nederby Albertsen.
Foto 2017.

 

 

Søndervang 19.

Til toppen

Matrikel nr. 22ae, huset er opført i 1911.


 

Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

21-05-1913, solgt til kirkelig forening for Indre mission.Foto 1949, 1976 og 2016

 

 

Søndervang 21.

Til toppen

Matrikel nr. 22bn på 1503 m2, huset er bygget i 1955.

 

Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

Før sept. 1924, A. M. Madsen.

19-09-1924 - købt af Købmand Emil Østergaard.

12-08-1949 - købt af førstelærer K. Lovmand, Nørhede for 2.100kr.

18-04-1952 - købt af Landpost Mourids Mouridsen for 3.200kr.

21-10-1987 - skifteattest til fem arvinger. pris 340.000kr.

21-10-1987 - arveudlægsskøde for Krista Mouridsen.

23-12-1991 - skifteattest til fire arvinger,  pris 320.000kr.

08-04-1992 - arveudlægsskøde til Kathrine Nielsen, pris 290.000kr.

15-09-1995 - købt af Birgit Svensgaard, Jens Jørgen, Henning og Svend Erik Nielsen i lige sameje, for 625.000kr

13-10-2015 - købt af Jens Jørgen Nielsen, Henning Nielsen, Birgit Svensgaard.

18-08-2017 - købt af Kathrine Korsgaard Dam og Morten Bilstrup Korsgaard
 Foto fra 1960 og 2017

 

 

Søndervang 23.

Til toppen

Matrikel nr. 22ar på 1210 m2, huset er opført i 1920.

Thorkild Munk fortalte:
Huset blev bygget af dagvognskusk Jens Chr. Jensen. I midten af 20’erne solgt til Laurids Hansen, der drev vognmandsforretning. Sidst i 20’erne solgt til Thorvald Vendelbo. 1936 – købt af Jens Højmose, efter hans død overtog datteren Sofie Højmose huset. 1955 – solgt til Marie Nielsen. Efter hendes død i 1975, blev huset købt af mekaniker Ole Andersen.


 

Ejerforhold iflg. tinglysningsprotokol:

19-11-1981, aktionsskøde til Margit Pedersen (som har arbejde på Ørnhøj Hotel).

 

Hermed afsluttes ejendomsbeskrivelserne af Søndervang. Bemærk gaden indgår i den guidede byvandring sommeren 2018, sammen med Banevænget, Kjærsvej og Halkjærvej. Nærmere info om dato og tid senere.