ØRNHØJ  LOKALHISTORISKE  ARKIV

Top

     
Retur til byens huse

Halkjærvej, eller en del af vejen.

Beskrivelsen af husene på Halkjærvej, følger ruten som byvandringen gik,
i august måned 2018. Derfor begynder beskrivelsen af husene ved nr. 17, hvor Kjærs vej munder ud i Halkjærvej og afsluttes ved nr. 2 som ligger ved Hovedgaden.

Halkjærvej 2-17
   

 

Halkjærvej 17.

Til toppen

Matrikel 22gz, opført 1963.

11-11-1932, skøde til Lindberg.

17-02-1978, skifteattest til Nielsine Halkjær, 170.000 kr.

05-02-1994, arveudlægsskøde til Anton Halkjær, 230.000 kr.

02-11-2012, solgt til Mathias Bjerg Kristensen.

 

Halkjærvej 15.

Til toppen

Matrikel nr. 22eg, opført 1964

Før september 1963, Lindberg.

29-01-1964, solgt til bagermester Johannes Pedersen for 3.600 kr.

07-12-1989, skifteattest til Emil Pedersen og Kurt Pedersen, pris 320.000 kr.

07-12-1989, solgt til Vibeke Nielsen og Jakob Kristensen for 350.000 kr.

? solgt til Lauge Nielsen

 

 

Halkjærvej 13.

Til toppen

Matrikel nr. 22eb. Sammenlagt med med nr. 15.

Før december 1943, Lindberg.

18-12-1943, solgt til arbejdsmand Alfred Jeppesen for 600 kr.

1946 - 1994, var grunden lagt ind under Kjærs vej 18.

22-02-1946, solgt til smedemester Sigurd Lauridsen for 600 kr.

11-01-1989, skifteattest til Johanne Lauridsen

11-01-1989, solgt til Helen Irene Hansen og Harald Vestergaard for 200.000 kr.

26-03-1990, solgt til Helen Irene Hansen (eneejer)

20-09-1994, solgt til ejeren af Halkjærvej 15.

 

Halkjærvej 11.

Til toppen

Matrikel nr. 22ds, opført 2013

Før februar 1943, Lindberg.

23-02-1943, solgt til vognmand Augustinus Nielsen for 900 kr.

16-10-1975, skifteattest Katrine Nielsen

16-10-1975, solgt til Arthur Madsen for 18.000 kr.

27-05-1988, solgt til Agner Grønne Madsen for 40.000 kr.

06-08-2013, solgt til Knud Nedergaard Enevoldsen.

 

Halkjærvej 9

Til toppen

Matrikel nr. 22dr, opført 1943.

Før februar 1943, Lindberg.

23-02-1943, solgt til arbejdsmand Arthur Madsen for 900 kr.

25-01-2008, solgt til Jeppe Fjord Rindom.

Thorkild Munk fortalte:
At Arthur Madsen i mange år havde kørt med svin og kreaturer, men at han i 1970 solgte vognmandsforretningen og oprettede ”Vestjydsk Oliedepot”. Han begyndte nu at leverer brændselsolie og havde oliedepot.

 

 

Halkjærvej 8.

Til toppen

Matrikel 22kv, opført 1977

Svømmebadet:

Indviet 1970 – nedlagt ?

Ørnhøj-hallen:

24-09-1977, indvielse af Ørnhøjhallen.

1987. udvidelse med vindfang og redskabsrum.

2007, Minihallen og udvidet Kantine samt motionscenter.

 

Halkjærvej 7.

Til toppen

Matrikel 22do, opført 1963

08-10-1974, solgt til Knud Lauridsen.

?, Maren Olesen

 

Halkjærvej 6.

Til toppen

Matrikel nr. 22eu, opført 1959.

Før juni 1947, Lindberg.

10-06-1947, solgt til chauffør Holger Brogaard Nielsen, Spjald for 1.750 kr.

04-03-1952, solgt til murermester Thomas Hansen for 2.000 kr.

27-01-1961 skifteattest til Birma Halldorsdotter Hansen, 32.000 kr.

Samme dag, solgt til murermester Kristian Vad for 44.000 kr.

25-02-1975, solgt til Kurt Kjær Jepsen for 175.000 kr.

26-06-1984 solgt til Poul Erik Lundsgaard for 360.000 kr.

14-01-1988, solgt til Johannes Lundsgaard for 480.000 kr.

16-03-2012, solgt til Jens Ole Leth Staunstrup.

 

Halkjærvej 5

Til toppen

Matrikel nr. 22de, opført 1942.

Før juni 1939, Lindberg.

16-06-1939, solgt til rutebilejer Johannes Lund for 840 kr.

28-07-1970, solgt til Harry Lund for 35.000 kr.

07-01-1980, solgt til Anna Røjkjær og Kaj Voldfrom for 220.000 kr.

15-09-1983, Auktionsskøde til Paula Faxholm Madsen for 170.510 kr.

1986, solgt til Kaja og Hermann Pedersen.

18-07-2012, solgt til Simon Bay Kristensen.

Torkild Munk fortalte:
Huset blev bygget i 1942 af rutebilejer Johannes Lund, gift med Grethe. Han startede i 1922 med at køre rutebilen Timring-Herning. I 1942 beslaglagde tyskerne hans garageanlæg. Sidst under krigen blev garageanlægget brug til bilværksted af Johannes Kirkegaard og Kr. Jensen, fra Nedergaard by.
Johannes Lund passede også en del år Ørnhøj bibliotek.

 

Halkjærvej 4.

Til toppen

Matrikel 22ei, opført 1943.

Før januar 1944, Lindberg.

19-01-1944, solgt til Ejnar Kjeldsen for 1.000 kr.

17-04-1947, solgt til barbermester Johannes Dalager for 16.750 kr.

04-04-1950 solgt til rentier Jens Peder Blæsbjerg for 18.000 kr.

16-11-1959, solgt til Edel Blæsbjerg for 19.000 kr.

30-04-1973, solgt til Alfred Jeppesen for 95.000 kr.

20-10-1982, skifteattest til Karen Marie Jeppesen, 200.000 kr.

12-09-1985, solgt til Edit Viola Jensen for 234.000 kr.

2017, solgt til Ørnhøj Fri-plejehjem.

Nu nedrevet!

 

Halkjærvej 3.

Til toppen

Matrikel nr. 22bs, opført 1912

06-10-1930, solgt til gårdejer Niels Chr. Jørgensen for 7.400 kr.

01-03-1945, solgt til vognmand Petrus Dalgaard for 16.000 kr.

20-07-1946, solgt til landmand Svend Aage Blindbæk, Holstebro for 14.500 kr.

06-02-1947, solgt til fhv. gårdejer Hans Chr. Nielsen for 13.500 kr.

19-02-1962, skifteattest til Kirstine Nielsen m.fl.

19-02-1962, solgt til gdr. Johannes Ammitsbøll for 17.000 kr.

12-02-1982, skifteattest til Hans Peder Ammitsbøll m.fl. 100.000 kr.

12-02-1982, solgt til Bjarne Vestergaard for 100.000 kr.

04-01-2013, solgt til Palle Nielsen

Torkild Munk fortalte:
Huset er bygget omring 1914 af karetmager Nielsen. Det nu nedrevet baghus som havde nr. 3b, blev bygget i 1912 og fungerede som værksted.
Chr. Thomsen overtog baghuset senere.
Forhuset blev købt af landpost Magnus Pedersen som også reparerede cykler.

 

Halkjærvej 2A, 2B og 2C.

Til toppen

Matrikel 22dv, opført 1977

16-01-1975, solgt til Trehøje kommune for 2.100 kr.

05-08-1976, solgt til sognekommunernes boligselskab i Ringkøbing amt
for 19.100 kr.

 

Hermed afsluttes beskrivelserne af ejerforhold for byhusene på Halkjærvej. Vi modtager meget gerne yderligere oplysninger samt fotografier hvis du skulle ligge inde med sådanne.