ØRNHØJ  LOKALHISTORISKE  ARKIV

       
Om Arkivet
Thorkild Munk var medstifter af arkivet, samt formand for bestyrelsen og arkivleder i mange år. Han var født 1926 og døde 2017.

Thorkild skrev flere bøger om lokalområdet. bl.a. Bogen: "Ørnhøj by og land - før og nu" som næsten er udsolgt fra forlaget!  Heldigvis gav Thorkild arkivet tilladelse til at udarbejde en version 2, og det er vi nu gået i gang med.

I den ny-reviderede udgave vil vi medtage de nyeste ejeroplysninger om samtlige huse i byen - ikke kun de få gader og huse han medtog. Vi vil også medtage alle landejendomme beliggende i Ørnhøj sogn. Undtagen dem i Abildå.
Thorkild skrev nemlig også en bog om Abildå og Fjaldenes historie, den kom i en ny-reviderede udgave af Ellen og Kaj Pedersen i 2017. (Bogen kan bl.a. købes gemmen arkivet).

I forbindelse med vores bogprojekt, vil vi have behov for fotografering af huse og landejendomme. Derfor vil I se os med kamera i bybilledet, det håber vi, I udviser forståelse for.

Bogprojektet vil komme til at tage tid. Indsamling af ejer oplysninger, skriveprocessen, fondsansøgninger, trykning og udgivelse m.m.
Vi håber at bogen kan være klar til salg i løbet af 2021

Om byens Huse
Landmænd i
Nr. Omme Sogn
Thorkild Munks Bog:
Ørnhøj By og Land,
før og nu
Slægtsforskning i
Nr. Omme Sogn
40 års Jubilæum 2019
Bestyrelsen & Info


Har du Arkivalier?