ØRNHØJ  LOKALHISTORISKE  ARKIV

       
Om Arkivet Arkivet tager gerne imod arkivalier om Ørnhøj &
Nr. Omme. Skal du flytte eller er du i gang med at
rydde op. Det kan også være du står med et dødsbo
og finder fotos, postkort, dokumenter, skøder,
matrikelkort m.m.
Arkivet kan evt. være behjælpelig med afhentning.
Vi sørger for at lovgivningen og tilgængelighedsfristen
bliver overholdt, og at arkivalierne bliver
opbevaret korrekt.
Det er vigtig for os at bevare materiale fra området,
så det kan blive tilgængeligt for eftertiden.
Byens Huse
Landmænd i
Nr. Omme Sogn
Thorkild Munks Bog:
Ørnhøj By og Land,
før og nu
HUSK:
Hvad der er Nutid i dag.
 Bliver Fortid - I Fremtiden.
Slægtsforskning i
Nr. Omme Sogn
40 års Jubilæum 2019
Bestyrelse & Info
Har du Arkivalier?