ØRNHØJ  LOKALHISTORISKE  ARKIV

       
Om Arkivet Arkivet blev stiftet 25. maj 1979. Den første bestyrelse bestod af:
Anton Halkjær, Thorkild Munk, Karl Villadsen, Kirstine Jensen og
Erling Kristiansen
. Tidligere havde arkivet adresse på "De gamles hjem".
Nu lejer vi os ind hos Trehøje Museum.
Byens Huse
Landmænd i
Nr. Omme Sogn
Thorkild Munks Bog:
Ørnhøj By og Land,
før og nu
Slægtsforskning i
Nr. Omme Sogn
40 års Jubilæum 2019
Bestyrelsen & Info Arkivet består fortrinsvis af frivillig arbejdskraft, arkivlederen
bliver aflønnet af Herning kommune (m. 2 timer pr. uge).
Kommunen betaler vores husleje, internet og IT.
Har du Arkivalier?