ØRNHØJ  LOKALHISTORISKE  ARKIV

       
Om Arkivet Thorkild Munk var medstifter af arkivet, samt formand for bestyrelsen og arkivleder i mange år. Han var født 1926 og døde 2017. Thorkild skrev flere bøger om lokalområdet.

Bogen: "Ørnhøj by og land - før og nu" er næsten udsolgt fra forlaget - men vi har fået tilladelse til at digitalisere den. Når det er tilendebragt, bliver den tilgængelig her på denne side.

Byens Huse
Landmænd i
Nr. Omme Sogn
Thorkild Munks Bog:
Ørnhøj By og Land,
før og nu
Slægtsforskning i
Nr. Omme Sogn
40 års Jubilæum 2019
Bestyrelsen & Info  
Har du Arkivalier?